Leica HDMI数据线 S 1,5m

Leica HDMI数据线 S 1,5m
€ 117.00 *

已包括 增值税另加 运费

€ 100.86

可立即发货,交货时间约1-3工作日

  • 14491
产 品信息 " Leica HDMI数据 线  S 1,5m "   迷你HDMI数据 线可通过... 更多
产品信息 "Leica HDMI数据线 S 1,5m"

品信息 " Leica HDMI数据线 S 1,5m "

 

迷你HDMI数据线可通过HDMI接口将S/S2相机连接到电视,因此照片可以在电视上以高品质显示。

最近查看过的商品